IT–CENTER שירותי מחשוב לעסקים

IT–CENTER שירותי מחשוב לעסקים

IT–CENTER היא חברה ותיקה בירושלים המעניקה שירותי מחשב. התכנים הנדרשים אתגרו אותי, חקרתי ולמדתי את הנושא בהצלחה

Top